Skip to main content

Bij Rosalie’s geloven we dat de inkoop van duurzame cacao essentieel is. We zijn dol op chocolade, en willen dat het ook voor de komende generaties heerlijk, duurzaam en guilt-free blijft! Vandaag wordt de cacao-industrie echter geconfronteerd met tal van uitdagingen, van kleinschalige telers die moeite hebben om rond te komen, tot ontbossing en kinderarbeid in de toeleveringsketen. Daarom is het belangrijker dan ooit om cacao in te kopen van duurzame partners die de gemeenschappen van cacaotelers ondersteunen, het milieu beschermen en de mensenrechten respecteren. In deze blogpost geven Rosalie’s Chocolates en partnerprogramma Cocoa Horizons hun visie op en benadering van de duurzame cacaoteelt en -inkoop.

Cacaoteelt vandaag

Rosalie’s Chocolates: “Rosalie’s Chocolates is een Belgisch chocolademerk met duurzaamheid in zijn DNA. Dus toen we op zoek gingen naar een cacaopartner moest aan twee belangrijke voorwaarden worden voldaan: de smaak van de cacao en het engagement van de partner om telers te ondersteunen met een focus op arbeid en milieu. We overwogen verschillende partners, maar het werd snel duidelijk dat het Cocoa Horizons-programma aan beide verwachtingen kon voldoen.”

Cocoa Horizons“Vandaag hebben cacaotelers en -leveranciers te maken met complexe obstakels om de duurzaamheid van de toeleveringsketen van cacao te waarborgen. De grootste uitdaging is productiviteit. Cacaotelers zitten vast in de armoede door lage opbrengsten van kleine plantages met oude cacaobomen. Veranderende neerslagpatronen als gevolg van de klimaatverandering creëren omstandigheden die niet gunstig zijn voor de cacaogewassen. Verarmde bodems dragen ook bij aan ontbossing, omdat telers op zoek gaan naar meer vruchtbare gronden. Armoede en een gebrek aan infrastructuur, zoals toegang tot water en scholen, zijn de hoofdoorzaken van de aanhoudende kinderarbeid in de cacaoteelt. Door die factoren is de cacaoteelt weinig winstgevend en ontstaat er concurrentie met andere gewassen en professionele activiteiten, waardoor het telen van cacao minder aantrekkelijk is voor toekomstige generaties en de toekomst van de industrie dus bedreigd is.”

Kiezen voor duurzame partnerships in de chocolade-industrie

Rosalie’s Chocolates“We hebben Cocoa Horizons gekozen als uitgangspunt voor ons duurzaam inkoopprogramma. Als een klein merk met beperkte middelen waardeerden we de communicatiemiddelen en zakelijke ondersteuning van Cocoa Horizons. We stellen ook de onafhankelijkheid van het programma op prijs, dat is gebaseerd op verificatie in plaats van op certificering. Het feit dat Cocoa Horizons ons laat kiezen hoe onze bijdrage wordt geïnvesteerd, is mooi meegenomen.”

Cocoa Horizons“Lid worden van Cocoa Horizons is eenvoudig. Merken tekenen een document en betalen een premie voor de hoeveelheid cacao die ze willen inkopen. Lidmaatschap biedt toegang tot informatie- en communicatiemiddelen die je helpen om je duurzame missie onder de aandacht te brengen. Als je dat wilt, kun je één keer per jaar een cacaoplantage bezoeken en de telers ontmoeten. Als onafhankelijke non-profitorganisatie bieden we inzicht in de impact van ons werk. We zijn actief in zeven equatoriale landen en hebben een sterke lokale aanwezigheid, met ongeveer 1400 mensen die bijdragen op het terrein. 92% van onze middelen gaat rechtstreeks naar de cacaotelers en hun gemeenschap, de resterende 8% dient om de administratieve kosten te dekken.”

Eerlijke, milieuvriendelijke en gemeenschapsgerichte cacaoteelt

Cocoa Horizons: “Ons programma heeft drie hoofdpijlers: productiviteit, milieu en gemeenschap. We streven ernaar om cacaotelers een extra contante premie te geven en hen uit de armoede te halen door persoonlijke coaching te bieden, een bedrijfsplan op te stellen om de opbrengst te verhogen, toegang te verlenen tot producten en diensten zoals extra arbeiders om te helpen bij het snoeien en activiteiten buiten de cacaoteelt te promoten om hen een divers inkomen te verzekeren. We willen ontbossing uitbannen en koolstof uit onze toeleveringsketen verwijderen door telers over deze problemen te informeren, agrobosbouw te gebruiken om de bodem en opbrengst te verbeteren, en projecten buiten de plantage te hebben, zoals het herstellen van bossen. We willen de mensenrechten beschermen en ondersteuning bieden om kinderen op school te houden met individuele en gemeenschapsgerichte acties. De ernstigste gevallen van kinderarbeid worden gemeld aan de autoriteiten en de andere gevallen worden verholpen. Vrouwen spelen een cruciale rol bij onze inspanningen en we helpen hen om zichzelf te organiseren om spaargeld aan te trekken en microleningen te verstrekken om hen te helpen hun gezin te onderhouden.

Leave a Reply