Skip to main content

Valentijnsdag wedstrijdreglement

1. De winactie genaamd “Rosalie’s Valentijnsactie” (hierna: “de winactie”) wordt georganiseerd door Manufacture Belge de Chocolats met het merk Rosalie’s (hierna: “Rosalie’s”), Rue de l’Armistice 5, 1081 Koekelberg, BTW BE 0722.764.519

2. De winactie start op woensdag 8 februari 2023 (na publicatie van de actiepost op Instagram) en loopt tot dinsdag 14 februari 2023 om 23:59:59 uur.

3. Ieder natuurlijk persoon van ten minste 18 jaar oud met woonplaats in Europa kan deelnemen aan de winactie.

4. Personeelsleden van Manufacture Belge de Chocolats die deelnemen aan de organisatie van deze winactie, alsook de familieleden van deze personen, mogen niet deelnemen aan deze winactie.

5. Om mee te doen aan de winactie bezoekt de deelnemer de Instagram-pagina van Rosalie’s (https://www.instagram.com/rosalieschocolates/). Daar voegt hij of zij onder de actiepost een opmerking toe en wijst 2 vrienden aan. Bovendien dient de deelnemer de Instagram-pagina van Rosalie’s te volgen. Deelnemers kunnen de winactie delen in hun Instagram-stories om zo hun winkansen te vergroten. Door onder de actiepost een opmerking toe te voegen en 2 vrienden aan te wijzen en door de Instagram-pagina van Rosalie’s te volgen accepteert de deelnemer de actievoorwaarden die zijn gepubliceerd op https://www.rosalies-chocolates.com/vday-contest-rules/en neemt hij of zij deel aan de winactie. Elke deelnemer kan zo vaak deelnemen als hij/zij wil.

6. De vijf winnaars van de winactie zijn vijf willekeurig geselecteerde deelnemers die aan alle deelnamevoorwaarden voldoen. Aan het einde van de objectieve selectie zijn er vijf winnaars via Instagram. De willekeurige trekking vindt online plaats via het platform “App Sorteos”.

7. Deelname aan de winactie is gratis en verplicht de deelnemer geenszins tot aankoop van enig product van Rosalie’s.

8. Deelname is alleen geldig op voorwaarde dat de opmerking onder de actiepost op Instagram wordt toegevoegd met gebruik van een actief en geldig persoonlijk profiel en dat dit profiel het Instagram-account van Rosalie’s volgt.

9. Indien de winactie door technische problemen of overmacht vroegtijdig wordt gestaakt, worden de winnaars gekozen uit degenen die reeds aan de winactie hebben deelgenomen.

10. De aanwijzing van de winnaars kan in geen geval worden betwist, behalve bij een ernstige of opzettelijke fout van Rosalie’s.

11. De winnaars winnen elk een pakket met drie producten: twee zakjes Milk & Dark met tien chocoladebonbons (elk ter waarde van €10,60) en een doosje Milk & Dark “bonbonbardments of love” met zestien chocoladebonbons (ter waarde van €19,10). De waarde van elk pakket is €40,30. De totale waarde van de vijf te winnen pakketten is €201,50. De toekenning van deze prijzen kan in geen geval worden betwist, behoudens een ernstige of opzettelijke fout van Rosalie’s. Indien de winactie wordt geannuleerd, onderbroken of gewijzigd of de prijzen worden ingetrokken als gevolg van overmacht of een andere gebeurtenis waarover zij geen controle heeft, kan Rosalie’s in geen geval worden verplicht tot enige schadevergoeding aan de deelnemers of winnaars van de winactie. Geen enkele andere prijs of compensatie kan worden opgeëist. Het doorverkopen van een gewonnen “pakket” is verboden.

12. Alle deelnemers en winnaars verliezen hun aanspraak op de prijs als blijkt dat er frauduleuze praktijken, in welke vorm dan ook, zijn gebruikt of als er te kwader trouw ongeoorloofde afspraken zijn gemaakt tussen deelnemers om hun winkansen te beïnvloeden.

13. Rosalie’s brengt de winnaars op woensdag 15 februari 2023 op de hoogte via Instagram (https://www.instagram.com/rosalieschocolates/). De winnaars worden in dit bericht vermeld/getagd met het persoonlijke profiel waarmee ze hebben deelgenomen en worden gevraagd om hun adres en persoonlijke informatie via een privébericht op het Instagram-account van Rosalie’s te sturen om zo de informatie uit te wisselen die nodig is om de prijzen te versturen.

14. Over deze winactie wordt geen informatie verstrekt, met uitzondering van de mededeling aan de winnaars zoals bepaald in artikel 13 en de publicatie van deze voorwaarden op https://www.rosalies-chocolates.com/vday-contest-rules/

15. De persoonsgegevens van de deelnemers die in het kader van de winactie aan Rosalie’s worden meegedeeld, worden door Rosalie’s verwerkt met als doel de prijzen te verzenden. Elke deelnemer kan contact opnemen met Rosalie’s en kennis nemen van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en deze desgewenst laten corrigeren of verwijderen.

16. Deelnemers aan de winactie geven Rosalie’s toestemming om hun naam te vermelden als zij de winactie winnen op https://www.instagram.com/rosalieschocolates/

17. Elke deelnemer aan de winactie wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van deze actievoorwaarden. Deelname aan de winactie houdt in dat de deelnemer volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze voorwaarden en dat hij of zij elke beslissing van de organisatoren voor het goede verloop van de winactie aanvaardt.

Disclaimer

Deze winactie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Instagram, Facebook en LinkedIn.

Verantwoordelijke redacteur: Mélanie Ritsch, 5 Rue de l’Armistice 1081 KOEKELBERG